Õhukvaliteedi mõõtmised

Korraldame koostööpartnerite abil õhukvaliteedi mõõtmisi korstnatest, ventilatsioonidest jt heiteallikatest. Aitame tõlgendada mõõtetulemusi ning lähtuvalt kohtmõõtmistest modelleerida saasteainete hajuvust.

Scroll to Top