Eelhinnangud

Aitame koostada  keskkonnamõju eelhinnanguid nii keskkonnamõjude hindamise kui keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta. Eelhinnang tuleb otsustajal koostada juhul kui keskkonnamõju hindamise algatamine ei ole seadusega otseselt nõutud ning vastavalt keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadusele tuleks langetada kaalutletud otsus KMH või KSH algatamise või algatamata jätmise kohta.

Scroll to Top