tuuliku visualiseering

Tuuleparkide visualiseerimisvõimaluste suurenemine

Anname teada, et suudame nüüd pakkuda lisaks tuulikute fotomontaazidele ka liikuvate fotomontaazide tegemist. Liikuvate labadega tuuliku visualiseeringu puhul jääb tuulik tunduvalt realistlikum ning võimalik on paremini eristada ka kaugemale jäävaid tuulikuid.

Soome tuulikud

Tuulepargid siin ja seal

Tuuleparkide kavandamine on peale 10 aastast täielikku seisakut Eestis viimastel aastatel jälle hoogustunud. Tuulikud on aga selle vahepealse perioodi jooksul suutnud muutuda oluliselt suuremaks nii mõõtmetelt kui tootlikkuselt.

Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme KMH avalikustamine

Valminud on Pärnu Haigla kavandatava meditsiinijäätmete põletusseadme keskkonnamõju hindamise aruanne. Pärnu Haigla kavandab seoses suurenenud isikukaitsevahendite kasutamisega meditsiinis ning sellega seoses tekkinud nakkusohtlike jäätmete koguse suurenemise ja koostise muutumisega uut meditsiinijäätmete käitlusviisi.

kiirgusseade

Kiirgustegevusload

Kas teadsite, et kaasaegsetes töötusettevõtetes on sageli mitmesugustes protsessides kasutusel radioaktiivseid aineid sisaldavad või röntgenkiirgust tekitavad kiirgusseadmed ja nende olemasolul peab ettevõttel olema kiirgustegevusluba?

Seirepositsioonide KMH

Meil on hea meel, et ka LEMMA eksperdid on saanud panustada Eesti riigipiiri kaitse tõhustamisse, tagades samas selle teostamisel keskkonnakaalutlustega arvestamise. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on tunnistanud nõuetele vastavaks Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Scroll to Top