Jäätmekavade koostamine

Omavalitsuse jäätmekavade koostamine on täies hoos. Sel nädalal sõlmisime lepingu ka Haljala valla uue jäätmekava koostamiseks. Peatselt lähevad avalikule väljapanekule Tapa ja Kadrina valdade jäätmekavad. Kadrina valla jäätmekava raames valminud kaardirakendus on läinud juba ka kasutusse. Paljude omavalitsuste jäätmekavad on käesoleval aastal lõppemas, sest need on koostatud lähtuvalt Riigi jäätmekava 2014-2020 kehtivusest. Riigi jäätmekava koostatakse …

Jäätmekavade koostamine Loe edasi »

keskkonnaloa riigilõiv

Viimane hetk taotleda keskkonnaluba soodsamalt

Alates 1 juulist rakendub riigilõivuseaduse muudatus, millega kehtestatakse riigilõivud õhusaaste ja veelubadele, millel senini riigilõivu pole olnud ning oluliselt tõusevad kompleksloa ja jäätmelubade riigilõivud. Keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest rakenduvad järgmised riigilõivud: 1) vee erikasutus – 520 eurot; 2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku – 520 eurot; 3) jäätmete käitlemine – 520 eurot, kui käideldakse ohtlikke jäätmeid …

Viimane hetk taotleda keskkonnaluba soodsamalt Loe edasi »

Kaugtöö

Seoses eriolukorraga on LEMMA töötajad töötamas valdavalt kodukontorites. Siiski ei takista see meid tööde teostamisel. Oleme valmis kasutama töökoosolekute korraldamiseks kõiki kaugtöö vahendeid ning vajadusel nõustama nende kasutamist ka klientidele. Oleme veendunud, et soovi korral on võimalik läbi tänapäevaste võimaluste edukalt tagada kõigi osapoolte kaasamine ja tööde nõuetekohane teostamine. Objektide külastamisel järgime rangelt kliendipoolseid juhiseid …

Kaugtöö Loe edasi »

Jäätmekavade koostamine

Käesoleval aastal on lõppemas paljude omavalitsuste jäätmekavad. Uue jäätmekava koostamisega tuleks alustada varakult, et selle jõuaks õigeaegselt kokku panna, läbi arutada, avalikustada ja volikogu poolt ka vastu võtta. Seega on praegu kõige õigem aeg uue jäätmekava koostamise tellimiseks. LEMMA on koostanud omavalitsusega koostöös jäätmekavasid üle kogu Eesti. Uue lisana oleme hakanud jäätmekavade koostamise käigus tegema …

Jäätmekavade koostamine Loe edasi »

Keskkonnaalane haldus

Tööpakkumine

Otsime oma meeskonda täiendust. Kui omad keskkonnaalast kõrgharidust, head kirjutamisoskust ja samas ka tugevust reaalainetes, siis võta meiega ühendust. Pakume erialast tööd väikses sõbralikus kollektiivis ja võimaldame paindlikku tööaega. Võimalik on tegeleda nii ettevõtete keskkonnaloa taotluste koostamisega kui ka keskkonnamõju hindamistega.

Aastaaruannete koostamine

Keskkonnaalaste aastaaruannete koostamine on täies hoos! See aasta on aastaaruannete osas tulnud teisiti ja seiniste OSIS-e, JATS-i ja VEKA asemel esitatakse kõik aruanded KOTKASes. Kuna süsteemi antud osa on uus, siis esineb veel kitsaskohti, kuid üldjoontes on igati tervitatav aruannete koondamine deklaratsioonidega ühtsesse süsteemi. Kui soovid keskkonnaalase aruande koostamisel abi, siis aitame hea meelega nii …

Aastaaruannete koostamine Loe edasi »

Põlva jäätmekaart

Omandasime eelmise aasta lõpus ArcGisi kasutuslitsentsi ja sellega seoses on hakanud valmima ka esimesed kaardirakendused meie tööde juurde. Näiteks Põlva valla jäätmekava koostamisel tegime jäätmekava lisana ka Põlva valla eriliigiliste jäätmete üleandmisvõimaluste kaardi. Plaanime sarnaseid kaardirakendusi koostada ka edaspidi oma tööde mõistetavuse parandamiseks ja illustreerimiseks. 

Oktoobrikuu tegemised

Oktoobrikuu on jällegi läbi saanud ja lisaks sellele, et see tõi LEMMA-le nii uue nime kui asukoha, jõudsime lisaks ka mitmeid huvitavaid töid teha. Tegus on olnud meie õhulubade tiim. Lisaks hulgaliselt tehtud kolmanda kvartali saastetasu deklaratsioonidele jõuti valmis ka kahe katlamaja (Adveni Aseri katlamaja ja Utilitase mobiilne konteinerkatlamaja) õhusaasteloa taotlused. Huvitavama projektina valmisid plasttorude …

Oktoobrikuu tegemised Loe edasi »

tuulikute fotomontaaz

Piha tuulepargi DP KSH

Meil on hea meel teada anda, et võitsime Lääneranna Vallavalitsuse hanke Piha tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks. Detailplaneeringut hakkab antud objektile koostama Klotoid OÜ, kellega oleme mitmeid projekte ka enne koos teinud.  Antud tuulepargi ala on paika pandud juba eelnevalt maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga ning üldplaneeringuga, kuid detailplaneeringu ja selle KSH-ga tuleb täpsustada tuulepargi lahendust ja …

Piha tuulepargi DP KSH Loe edasi »

Scroll to Top