Pärnu Haigla jäätmepõletusseadme KMH avalikustamine

Valminud on Pärnu Haigla kavandatava meditsiinijäätmete põletusseadme keskkonnamõju hindamise aruanne. Pärnu Haigla kavandab seoses suurenenud isikukaitsevahendite kasutamisega meditsiinis ning sellega seoses tekkinud nakkusohtlike jäätmete koguse suurenemise ja koostise muutumisega uut meditsiinijäätmete käitlusviisi.

kiirgusseade

Kiirgustegevusload

Kas teadsite, et kaasaegsetes töötusettevõtetes on sageli mitmesugustes protsessides kasutusel radioaktiivseid aineid sisaldavad või röntgenkiirgust tekitavad kiirgusseadmed ja nende olemasolul peab ettevõttel olema kiirgustegevusluba?

Seirepositsioonide KMH

Meil on hea meel, et ka LEMMA eksperdid on saanud panustada Eesti riigipiiri kaitse tõhustamisse, tagades samas selle teostamisel keskkonnakaalutlustega arvestamise. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on tunnistanud nõuetele vastavaks Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Kohaliku omavalitsuse jäätmekavad

Viimased kuud on olnud väga tegusad kohalike omavalitsuste jäätmekavade kinnitamise osas. Meie poolt koostatud jäätmekavadest on kehtestamiseni jõudnud Ruhnu, Rae ja Väike-Maarja valdade jäätmekavad. Samuti saab kohe kehtestatuks ka Saue ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava.  Jäätmekavadest tahaks eriti välja tuua Rae valla jäätmekava, millesse sai vallapoolse laialdasema vaatenurga ja hea koostöö tagajärjel sisse võrdlemisi innovaatilisi …

Kohaliku omavalitsuse jäätmekavad Loe edasi »

Kernu järv

Kernu KMH programm

Keskkonnaamet tunnistas 21.09.2021 Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks. See tähendab, et asume koostama keskkonnamõju hindamise aruannet ning loodame juba uue aasta algul jõuda ka selle avalikustamiseni. Avalikul arutelul ilmnes, et kohalik kogukond soovib Kernu järve võimalikult kiiret korrastamist. Seega püüame igati omalt poolt mõju hindamise kiirelt, kuid samas põhjalikult läbi viia. …

Kernu KMH programm Loe edasi »

Paldiski tuulepark

Paldiski tuulepargi külastus

Sel laupäeval (4.09) käisime koos Põlendmaa piirkonna elanikega ning  Enefit Green ja Sunly esindajatega tutvumas Paldiski tuulepargiga. Külastuse eesmärk oli oma silma ja kõrvaga saada ettekujutust tuulikutega kaasnevatest võimalikest mõjudest. Ilm soosis saamaks tuulepargist täit ettekujutust – tuul puhus tugevusega, mis võimaldas kõigil Pakri poolsaarel oleval 26-l tuulikul töötada. Samuti paistis päike, mis lasi saada …

Paldiski tuulepargi külastus Loe edasi »

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering

Anname teada, et Tori valla ja Pärnu linna eriplaneeringu asukoha eelvaliku lähteseisukohtade ja keskkonnamõju strateegilise hindamise väljatöötamise kavatsuse avalik väljapanek toimub 12.07.2021 – 09.09.2021. Avalikul väljapanekul olevate materjalidega saab tutvuda lingil: www.polendmaatuulepark.ee ja siin veebilehel. Avalikul väljapanekul olevaid materjale tutvustav avalik arutelu toimub 04.08.2021 Paikuse osavallakeskuse I korruse saalis, kell 15.00 – 17.00 (Pärnade pst 11, Paikuse …

Pärnu linna ja Tori valla tuuleenergia eriplaneering Loe edasi »

Scroll to Top