Seoses kliimaeesmärkide täitmisvajaduse ja rohepöördega on taastuvenergeetika arendamine Eestis saanud lõpuks uuesti tuule tiibadesse ning järjest enam ettevõtteid soovivad hakata arendama tuuleenergeetikat.

Sageli tekib aga küsimus, kust peaks alustama? Kuidas saada teada, kas väljavaadatud maatükk võiks olla ka keskkonnakaitseliselt sobilik asukoht tuulikule? Meie saame aidata!

Miks just meie:

  • Oleme tuuleparkide kavandamise ja nende mõjude hindamisega tegelenud juba üle 10 aasta.
  • Teinud oleme nii üksiktuuliku mõjude analüüse kui ka valdade eriplaneeringu mõjude hindamisi tuuleparkide asukohtade leidmiseks.
  • Omame ülevaadet tuulikute kavandamiseks vajalikust planeerimissüsteemist, ligipääsu keskkonnaalaste kitsenduste andmetele ja hoiame ennast igapäevaselt kursis riigipoolsete suunistega osaledes tuuleenergia ümarlauas jt teemakohastel kohtumistel.
  • Omame ka professionaalse tuuleparkide mõjuhindamise tarkvara WindPRO (moodulid Basic, Decibel, Shadow, ZVI, Photomontage, Animation) kasutuslitsentis. Seega saame teha ka tuuleparkide müra ja varjutuse modelleerimist, tuulikute nähtavusanalüüse ja fotomontaaže.
  • Omame koostöövõrgustikku linnustiku ja nahkhiirte uuringute läbiviimiseks tuuleparkide planeeringualadel.
  • Saame aidata tuulepargi rajamise ettepanekute visualiseerimisel koostades vajalikke jooniseid ja soovi korral kaardirakendusi.

Võta ühendust meie tuuleenergia spetsialistiga:

 

Scroll to Top