Koostatud keskkonnamõju hindamised (KMH) ja keskkonnamõju strateegilised hindamised (KSH):

 • Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamine
 • Vormsi valla teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Paldiski mnt 229 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Narva-Jõesuu Suur-Lootsi tn 1, 1c, 1d, 5, 7 ja 9, Tuletorni tn 1 ja Supelrand R1 kinnistute ja selle lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Raudsilla ja Taga-Raudsilla detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Narva-Jõesuu linna üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Särje tn 22a kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Põlva valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamine
 • Väo lubjakivimaardla Väo lubjakivikarjääride korrastamise projekti keskkonnamõju hindamine
 • Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline
 • Pillapalu küla Ojaallika keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Paldiski linnas Selja tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Kääriku Spordikeskuse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Mustamäe tee 3 ja 3a detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Mäetaguse valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Punane tn 76 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Kolde pst 75 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Kakumäe tee 120 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Aseri valla Kõrkküla ja Kestla küla olulise ruumilise mõjuga objekti (tuulepargi) asukohavaliku üldplaneeringu teemaplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine (sisaldab Natura hindamise eelhindamist)
 • OÜ Mangeni PM lüpsilauda kompleksi ja biogaasijaama rajamise keskkonnamõju hindamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 241, 241d, 243a, 243b ja Tähetorni 90, 90b, 96, detailplaneeringute keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tallinnas Astangu tn 7 kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tallinnas Tähetorni 98 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tallinnas Paldiski mnt 50 kinnistu ja lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Ida-Virumaal Relva maa-ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Saaremaal Laimjala vallas Pärdi, Uue-Pärdi, Aarnealuse, Soolahe ja Pennu maaüksustele kavandatava tegevuse ehk Ruhve loodusküla keskkonnamõju hindamine, sh Natura hindamise läbiviimine
 • Maardus Kroodi 2 ehituskrundi ja lähiümbruse detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Jõgevamaal Palamuse vallas Järve kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine, sh mõju hindamine Natura alale
 • Paldiski Tehnopargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
Scroll to Top