Hetkel töös keskkonnamõju hindamised (KMH) ja keskkonnamõju strateegilised hindamised (KSH):

 • Saaremaal Jaani külas Uuelahe detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Metsahake OÜ keskkonnaloa nr. L.ÕV/326822 muutmise taotluse keskkonnamõju hindamine
 • Türi vallas Kädva külas tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Türi vallas Lungu külas tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Pärnu-Tori eriplaneeringu ehk nn Põlendmaa tuulepargi eriplaneeringu detailse lahenduse keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Türi valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Mulgi valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tõrva valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Põhja-Sakala Unakvere küla tuulepargi eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Järva valla tuuleparkide eriplaneeringu asukoha eelvaliku keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Heltermaa sadama kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Salmistu küla Külaserva, Segametsa ning Ilo kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Soldina külas Lennuvälja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tuulepargi arendusalade P9 ja P10 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Piha tuulepargi DP keskkonnamõju strateegiline hindamine (peatunud)
 • Osaühing Ösel Harvest kavandatava kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamine
 • Saaremere Kala AS kavandatava kalakasvanduse rajamise keskkonnamõju hindamine
 • Ösel Offshore OÜ kolme avamere kalakasvanduse hoonestusloa taotluse keskkonnamõju hindamine
 • Kiili valla ÜP keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Põlva valla ÜP keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Häädemeeste valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Rapla valla üldplaneeringu mõjude hindamine
 • Tallinnas A-reisiterminali ning kruiisiterminali ala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tallinnas Vabaõhumuuseumi tee 81 kinnistu detailplaneeringu ning Vabaõhumuuseumi tee 83 ja 83a kinnistu detailplaneeringu ühine keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Tallinnas Päevakoera tn 32, 35, 41 ja Kõlviku põik 4, 6, 8, 10 DP keskkonnamõju strateegiline hindamine
 • Lundi paisu veeloa taotluse keskkonnamõju hindamine

Koostatud/osaletud keskkonnamõju hindamised (KMH) ja keskkonnamõju strateegilised hindamised (KSH):

Scroll to Top