Seoses kliimaeesmärkide täitmisvajaduse ja rohepöördega on taastuvenergeetika arendamine Eestis hoogustunud ning järjest enam ettevõtteid tunneb huvi päikeseparkide rajamise vastu.

Sageli tekib aga küsimus, kust peaks alustama? Kuidas saada teada, kas väljavaadatud maatükk võiks olla ka keskkonnakaitseliselt sobilik asukoht päikesepargile? Milliseid dokumente on vaja päikesepargi rajamiseks? Meie saame aidata!

Miks just meie:

  • Oleme päikeseparkide mõjude hindamisega tegelenud juba üle 5 aasta.
  • Teinud oleme nii päikeseparkide rajamise erinevate teemavaldkondade ekspertarvamusi kui ka keskkonnamõju hindamise eelhinnanguid.
  • Omame ülevaadet päikeseparkide kavandamiseks vajalikust planeerimissüsteemist, ligipääsu keskkonnaalaste kitsenduste andmetele ja hoiame ennast igapäevaselt kursis riigipoolsete suunistega osaledes teemakohastel kohtumistel.
  • Omame koostöövõrgustikku elustiku uuringute läbiviimiseks päikeseenergeetika planeeringualadel. Samuti omame kontakte mitmete päikeseenergeetika arendajatega.
  • Saame aidata päikesepargi rajamise ettepanekute visualiseerimisel koostades vajalikke jooniseid, visualiseeringuid ja soovi korral kaardirakendusi.

Võta ühendust meie päikeseparkidega tegeleva keskkonnaspetsialistiga:

Scroll to Top