Taristu kliimakindluse hindamise protsess (Climate Proofing) Euroopa Liidu vahenditest rahastatavatele projektidele on oluline tagamaks, et kavandatavad infrastruktuuriobjektid aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele ja on vastupidavad pikaajalistele kliimamõjudele. Selleks, et hindamine oleks põhjalik ja vastaks kehtestatud nõuetele, on loodud kindel metoodika, mida tuleb järgida.

Olenevalt projekti võimalikest kliimamõjudest ja vastuvõtlikusest kliimamõjudele võib oluliselt erineda hinnangu maht, sh selle põhjalikkus.

Kliimakindluse hindamine toimub etappide kaupa:
1. etapp: Esialgne hindamine

Eesmärk: Selgitada välja projekti esialgsed kliimamõjud ja kohanemisvõime.

Sammud:

  • Projekti ülevaade: Projekti põhitegevuste kirjeldus, eeldatavad keskkonnamõjud ja planeeritud meetmed
  • Kasvuhoonegaaside heitkoguste hindamine: Esialgne heitkoguste inventuur ja hindamine, kas projekt aitab kaasa kasvuhoonegaaside vähendamise eesmärkidele.
  • Kliimariski hindamine: Esialgne analüüs projekti vastuvõtlikkuse kohta kliimamuutustele, sealhulgas loodusõnnetused, temperatuurimuutused ja muud kliimatingimuste muutused.

2. etapp: Üksikasjalik hindamine (vajadusel)

Eesmärk: Põhjalik hindamine, kui esialgne hindamine näitab olulisi riske või võimalusi.

Sammud:

  • Sügavuti kasvuhoonegaaside heitkoguste analüüs: Täpsem heitkoguste inventuur ja võimalikud vähendamise meetmed.
  • Detailne kliimariski hindamine: Põhjalik riskianalüüs, mis hõlmab erinevaid kliimastsenaariume ja nende mõju projekti vastupidavusele.
  • Kohanemisstrateegiate väljatöötamine: Konkreetsed meetmed, mida saab rakendada projekti vastupidavuse suurendamiseks kliimamuutustele.

Kliimakindluse hindamine on oluline samm tagamaks, et Euroopa Liidu vahenditest rahastatavad taristuobjektid on vastupidavad ja aitavad kaasa kliimamuutuste leevendamisele. Hindamine toimub etappide kaupa ning hõlmab nii kasvuhoonegaaside heitkoguste inventuuri kui ka kliimariski hindamist, tagades, et projektid vastavad seatud kliimaeesmärkidele ja on pikaajaliselt jätkusuutlikud. Kliimakindluse hindamist nõutakse alati kui soovitakse taristuinvesteeringuteks taotleda Euroopa Liidu vahenditest rahastust.

Kui vajad kliimakindluse hinnangut, siis pakkumuse saamiseks palun saada meile oma projekti lühikirjeldus ja info millisest taotlusvoorust plaanitakse raha taotleda. Taotlusvoorude kaupa erineb millises vormis hinnangut nõutakse.  Pakkumuse saamiseks võta ühendust:

Scroll to Top