Jäätmekavad ja jäätmehoolduseeskirjad:

Kaitsekorralduskavad:

 • Äntu maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Seljamäe hoiuala ja Edru väike-konnakotka püsielupaiga kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Suurekivi hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Toolse looduskaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Letipea maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Esna maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Paeküla hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022
 • Valgejärve maastikukaitseala kaitsekorralduskava 2014-2023
 • Sonni hoiuala kaitsekorralduskava 2013-2022

Uurimistööd:

 • Õhuheite arvutamise metoodika: asfaltbetooni tootmine
 • Õhuheite arvutamise metoodika: puidu töötlemine
 • Lenduvate orgaaniliste lahustite kasutamisest tulenevat õhuheite arvutamise metoodika analüüs
 • Keskkonnamõju hindamise süsteemi parandusettepanekute analüüs 2020
 • Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine: Tuulikute müra
 • Uuring „Läänemaa tuulikuparkide mõjud lähialade elanikele“ (viidi läbi koostöös Saar Poll OÜ-ga)
Scroll to Top