Õhusaasteload

kaevanduse õhusaaste piltÕhusaasteload

Koostame õhusaasteloa (välisõhu saasteload) taotluste jaoks lubatud heitkoguste (LHK) projekte ning aitame õhusaasteloa taotlemisel.

Pakume kompleksset teenust, mis sisaldab nii kohapeal heiteallikate kindlaks tegemist, kogu vajaliku dokumentatsiooni koostamist (õhusaasteloa taotlus, LHK projekt), Keskkonnaametiga suhtlemist saasteloa taotlemisel ning vajaliku abitabeli koostamist saastetasude deklareerimiseks.

Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust.

Omame kogemust väga erineva tegevusvaldkonna saastelubade koostamisel. Eriti põhjalikult oleme viimastel aastatel tegelenud metallitööstuste saastelubade taotlemisega, kuid meie praktika hõlmab ka farme, puidu-, elektroonika- ja plastitööstusi, karjääre, trükikodasid, erinevaid värvitöökodasid ja muidugi kõikvõimalikke põletusseadmeid. 

Scroll to Top