Keskkonnakonsultatsiooni valdkonnas on oluline pädevuse tõendamiseks erinevate litsentside ja registreeringute olemasolu ettevõttel, kellelt vastavaid teenuseid tellitakse. Samuti on oluline, et töid teostatakse litsentseeritud professionaalse tarkvaraga. Järgnevalt on toodud ülevaade LEMMA OÜ litsentsidest, registreeringutest ja kasutatavatest spetsiaaltarkvaradest.

Litsentsid ja registreeringud:

Keskkonnamõju hindamise juhteksperdi litsents:

Keskkonnamõju hindamise juhteksperdi hindamisõigus:

  • Piret Toonpere

Veeuuringut teostava proovivõtja atesteerimistunnistus:

  • Veeproovi võtmine reoveesettest, mereveest, põhjaveest, pinnaveest, heit- ja reoveest – Andrus Veskioja
Tarkvarad:

GIS:

  • ArcGIS Pro
  • ArcGIS Online
  • Mapinfo Proffessional

Õhusaaste:

  • AERMOD View – õhukvaliteedi hajuvusarvutuste tegemine
  • AEROPOL

Müra:

Tuulepargid:

  • WindPRO (Basic, Decibel, Shadow, ZVI, Photomontage) – tuuleparkide müra ja varjutuse modelleerimine, tuulikute nähtavusanalüüsi ja fotomontaažide koostamine.
Scroll to Top