tori põhjaosa eriplaneering

Kinnitatud sai Tori põhjaosa tuuleparkide eriplaneeringu asukohavaliku etapp. Tegu on üle-Eesti koostatavatest eriplaneeringutest neljanda eriplaneeringu asukohavalikuga, mis jõudis kohalikus volikogus vastuvõtmiseni. Hea meel on, et neljast kolm eriplaneeringut on valminud LEMMA kaasabil. Täname kõiki osapooli meeldiva koostöö eest.

Scroll to Top