Veeload

Veeload

Abistame Teid veelubade taotluse ja veekeskkonnariskiga tegevuse registreeringute koostamisel. Samuti aitame taotluse koostamiseks vajalike uuringute, analüüside, keskkonnamõju hindamise vms läbiviimisel.

Lisaks pakume veeproovide võtmise teenust. Vee-erikasutusloaga või keskkonnakompleksloaga kehtestatud seirekava nõuab tihti atesteeritud veeproovivõtja poolset veeproovide võtmist. Meie veeproovivõtjal on atesteeringud järgmisteks proovivõttudeks:

  • veeproovi võtmine reoveesettest;
  • veeproovi võtmine mereveest;
  • veeproovi võtmine põhjaveest;
  • veeproovi võtmine pinnaveest;
  • veeproovi võtmine heit- ja reoveest.
Scroll to Top