Keskkonnamõju eelhinnangute koostamine

Mõjuhinnangud

Teostame projektide keskkonnamõjude hindamist (KMH) ja planeeringute ning arengukavade keskkonnamõjude strateegilist hindamist (KSH). Samuti aitame eelhinnangute koostamisel. Meie keskkonnakonsultant Piret Toonpere täidab KSH juhteksperdile ja KMH eksperdile (KMH litsents KMH0153) kehtivaid nõudeid.

Keskkonnamõju hindamised

Omame kogemust mitmesuguste projektide ja planeeringute keskkonnamõju hindamiste koostamisel. 

eelhinnangud

Aitame koostada  keskkonnamõju eelhinnanguid nii keskkonnamõjude hindamise kui keskkonnamõjude strateegilise hindamise algatamise vajalikkuse kohta.

Scroll to Top