Korraldame koostööpartnerite abil reostusuuringuid. Aitame nii pinnase- kui ka põhjavee uuringutel, sh koostame analüüsitulemustel põhinevaid aruandeid, keskkonnaseisundi hinnanguid ja ekspertarvamusi.

Scroll to Top