Õhu modelleeringud

Modelleeringud

Teostame müra ja õhukvaliteedi arvutuslikku hindamist ehk modelleerimist spetsiaaltarkvaradega.

Mürahinnangud

Teostame müra modelleerimist päevasel ja öisel ajavahemikul. Koostame mürakaarte ja mürataseme arvutusi. Hindame nii teeliikluse, rongiliikluse kui ka tööstusmüra.

Õhukvaliteedi hindamine

Suudame modelleerida nii punkt-, pind- kui ka joonallika emissioone ning koostada saastekaarte nii saastelubade taotluste kui ka keskkonnamõju hinnangute juurde. Omame laialdast kogemust erinevate heiteallikate mõju hindamisel.

Scroll to Top