Valik meie pool koostatud mürahinnangutest:

 • Mäe tn 1a kinnistu detailplaneeringu mürahinnang
 • Laulasmaa külas Lohusalu tee 2 detailplaneeringu liiklusmüra hinnangu koostamine
 • Rae vallas Oruvälja detailplaneeringu liiklusmüra hinnangu koostamine
 • Rae vallas Kööpi kinnistu ja lähiala detailplaneeringu liiklusmüra hinnangu koostamine
 • Raasiku vallas Jäätmaa kinnistu mürahinnang
 • Paldiski mnt 245 kinnistu mürahinnangu koostamine
 • Mäe tn 1a kinnistu detailplaneeringu mürahinnang
 • Kiili vallas asuvale Tuuletoa kinnistule liiklusmüra hinnangu koostamine
 • Jõelähtme vallas Saha tee 8 ja 8a liiklusmüra hinnangu koostamine
 • Tööstuse tn 64a kinnistu detailplaneeringule liiklusest ja sadama alalt tuleneva müra modelleerimine
 • Rae vallas Järvekülas asuva Andresepõllu detailplaneeringu liiklusmüra hinnang
 • Reinu ja Sausti tee 31 detailplaneeringu mürahinnang
 • Tähetorni 90, 90b ja 96 dp ala liiklusmüra hinnang
 • Bekkeri sadama olemasoleva ja kavandatava tegevuse kaasneva müra hinnang
 • Valli ja Uuesalu DP mürahinnang
 • Kitseküla jaama mürahinnangu koostamine
 • Lepalehe, Laabi küla, Harku vald kinnistu (19814:001:1180) mürauuring
 • Maardu linnas Orumetsa tn 9a kinnistu mürahinnang
 • Balti jaama mürahinnang
 • Asula tn 14a ja 14b detailplaneeringu mürahinnang
 • J. Smuuli tee 1//Narva mnt 144//Vana-Kuuli tn 2 ja Vana-Kuuli tn 14 kinnistute detailplaneeringu mürahinnang
 • Tõrma äri- ja elamuala detailplaneeringu mürahinnang
 • Vanakubja katastriüksuse ja lähiala detailplaneeringu mürahinnangu koostamine
 • Lagedi aleviku Tehase tee 2a mürahinnangu koostamine
 • Mürahinnang Tallinnas Vabaduse 169a
 • Sõle tn 63 mürahinnangu koostamine
 • Suur-Patarei 24 mürahinnangu koostamine
 • Mürahinnangu koostamine Tallinnas Tartu mnt 75a
 • Mürahinnangu koostamine Tähetorni tn 98
 • Mürahinnangu koostamine Peterburi tee 15 // 17 // 19 // 21 // 21a
 • Mürahinnangu koostamine Paldiski mnt 116a
 • Mürahinnangu koostamine Ilmatsalu
 • Mürahinnangu koostamine  Paljassaare tee 2
 • Jüri alevikus Metsa tn 3 mürahinnang
 • Liikuri 10 a mürahinnangu koostamine
 • Tuti kinnistu mürahinnang
 • Tuukri 52 mürahinnangu koostamine
 • Rae vallas Uuesuitsu kinnistu detailplaneeringu mürahinnangu koostamine
 • Saue vallas Kopliluha kinnistu detailplaneeringu esialgne mürahinnang
 • Järvevana tee 5 ja 5a mürahinnang
 • Tööstuse tn 69a, 69b, 69c, 69d ja 69e mürahinnang
 • Vana-Aaviku tee 11a ja Erose kinnistute mürahinnang
 • Juurdeveo tn 8 mürahinnang
 • Tallinnas Paldiski mnt 88 mürahinnangu koostamine
 • Pajula tee 2 mürahinnangu koostamine
 • Innu maaüksuse mürahinnangu koostamine
 • Mäealuse tn 5 ja 7 kinnistute DP keskkonnaseisundi hinnang ning hinnang kõrvalasuvalt tööstusalalt lähtuvale mürale ja õhusaastele
 • Nõmme tee 70 kinnistu mürahinnang
 • Peetri külas asuva Tammiksalu mü mürahinnang
 • Kiili vallas Vaela külas Kustavi maaüksuse DP mürahinnang
 • Tallinnas Nõmme tee 97 / Tüve tn 11 mürahinnang
 • Rae vallas Kalmuvälja DP mürauuring
 • Tallinna linnahalli detailplaneeringuala mürahinnang
 • Nõmme tee 3/Spordi tn 1 DP ala mürauuring
 • Tallinnas Pae tn 2 mürauuring
 • Kiili vallas Kõssi maaüksuse DP mürahinnang
 • Paldiski mnt 217b mürahinnangu koostamine
 • Pärnu mnt.139D/1 kinnistu liiklusmüra hinnang
 • Luite tn 44 liikluse-. raudtee- ja lennuliikluse müra modelleerimine ja mürahinnangu koostamine
 • Töökoja tn 2 mürahinnang
 • Sutikase DP mürahinnang
 • Keskküla tn 6 ja 8 mürahinnang
 • Tartu mnt 25 mürahinnang
 • Sarapiku tee 9 mürauuring
 • Mürahinnang Haapsalus Haava tn 2 ja 2a planeeringule
 • Pilve 3 mürahinnang
 • Kadaka tee 177 mürahinnang
 • Riigimaantee nr 4 Tallinn-Pärnu-Ikla km 120,3-122,8 tehnilise projekti koostamine“ mürauuringute koostamine
 • Viimsi vallas Pärli tee maaüksuste detailplaneeringu mürahinnang
 • Kadaka pst 167c detailplaneeringu mürauuring
 • Tööstuse tn 39 kinnistu detailplaneeringu mürauuring
 • Pärnu mnt 213d mürauuring
 • Männiku tee 24 ja 26 kinnistute mürauuring
 • Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine: Tuulikute müra
 • Madara tn 31 detailplaneeringu müra- ja vibratisooniuuring
 • Esivere (Tooma-Rõuste) tuulikupargi 3 lisatuuliku müra ja varjutuse analüüs
 • Tooma-Rõuste tuulikupargi 2 lisatuuliku müra ja varjutuse analüüs
Õhusaaste ja lõhnaainete modelleeringuid (hajuvusarvutusi) teostame valdavalt keskkonnalubade taotluste raames. Kõigi õhusaaste eriosa omavate keskkonnalubade ja komplekslubade taotlemisel tuleb teostada õhukvaliteedi hajuvusarvutused koosmõjus kõikide piirkonna heiteallikatega.
Ekspertarvamustena oleme õhusaaste modelleeringuid koostanud näiteks:
 • Rail Baltic Ülemiste veeremidepoo saasteainete arvutamine ja nende leviku modelleerimine ehitusprojekti KMH mahus
 • Riigitee 1 Tallinn–Narva (E20) km 162,5–172,5 Jõhvi–Toila teelõigu õhusaaste näitajate hajuvusuuring
 • Viru Rand OÜ reoveepuhasti keskkonnamõju hindamise raames õhu saasteainete ja lõhnaainete leviku modelleerimine
 • Kiili vallas Kangru ja Luige alevikes kavandatavate arendustegevustega kaasnevate võimalike keskkonnamõjude kumulatiivne ja võrdlev analüüs-eksperthinnang – õhukvaliteedi modelleerimine
 • Tartu mnt 13 ja Tartu mnt 15 kinnistute detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine – liikluse õhusaaste modelleerimine
 • Tallinnas Mustamäe linnaosas Sääse tn 2, 4, 6, 8, 10 ja A. H. Tammsaare tee 104a kinnistute ning lähiala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine – liikluse õhusaaste modelleerimine
Scroll to Top