Veeproovide võtmine

Veeproovide võtmine

Pakume veeproovide võtmise täisteenust st veeproovivõtja tuleb kokkulepitud ajal ja võtab vajalikud veeproovid, toimetab need laborisse ja vastavalt kokkuleppele edastab tulemused kas tellijale või otse Keskkonnaametile.

Vee-erikasutusloaga või keskkonnakompleksloaga kehtestatud seirekava nõuab tihti atesteeritud veeproovivõtja poolset veeproovide võtmist. Meie veeproovivõtjal on atesteeringud järgmisteks proovivõttudeks:

  • veeproovi võtmine reoveesettest;
  • veeproovi võtmine mereveest;
  • veeproovi võtmine põhjaveest;
  • veeproovi võtmine pinnaveest;
  • veeproovi võtmine heit- ja reoveest.
Scroll to Top