Veeproovide võtmine

Pakume veeproovide võtmise täisteenust st veeproovivõtja tuleb kokkulepitud ajal ja võtab vajalikud veeproovid, toimetab need laborisse ja vastavalt kokkuleppele edastab tulemused kas tellijale või otse Keskkonnaametile.

Vee-erikasutusloaga või keskkonnakompleksloaga kehtestatud seirekava nõuab tihti atesteeritud veeproovivõtja poolset veeproovide võtmist. Meie veeproovivõtjal on atesteeringud järgmisteks proovivõttudeks:

  • veeproovi võtmine reoveesettest;
  • veeproovi võtmine mereveest;
  • veeproovi võtmine põhjaveest;
  • veeproovi võtmine pinnaveest;
  • veeproovi võtmine heit- ja reoveest.
Scroll to Top