Keskkonnaalane haldus

Keskkonnaalane haldus

Keskkonnakompleksloa, vee erikasutusloa, õhusaasteloa ning jäätmete kõrvaldamiseks või põletamiseks antud jäätmeloa omanik on kohustatud esitama igakvartalisi keskkonnatasu deklaratsioone ning lisaks keskkonnaalaseid aastaaruandeid. Paljudel ettevõtetel ei ole aega või oskusi antud aruannete koostamise ja esitamisega tegeleda. Sellest lähtuvalt pakume teenuselepingu alusel deklaratsioonide ja aruannete esitamise teenust. Ettevõte esitab meile vajalikud lähteandmed ning edasine arvutamine ning aruannete koostamine ja esitamine on juba meie teha.

Lähtuvalt ettevõtete soovidest on meil välja kujunenud kaks ettevõtete keskkonnahalduse paketti:

  • Keskkonnaspetsialisti täisteenus – sisaldab teie ettevõtte kõigi keskkonnaalaste deklaratsioonide ja aruannete koostamist ning esitamist, lisaks jälgime keskkonnalubadest tulenevate nõuete täitmist (organiseerime mõõtmisi, veeproovide võtmist ja analüüsimist jne), samuti osaleme Keskkonnaameti ja Keskkonnainspektsiooni poolsetel ülevaatustel ja esindame ettevõtet keskkonnaalases suhtluses, samuti anname jooksvat keskkonnaalast konsultatsiooni ehk siis täidame kõiki ülesandeid, mida täidaks Teil tööl olev keskkonnaspetsialist. Teenuse eest tasumine toimub fikseeritud kuutasu alusel, millele lisanduvad mõõtmiste/analüüside hinnad vastavalt laborite hinnakirjale. Kuutasu suurus sõltub ettevõtte keerukusest (mis load, palju aruandeid jms). Küsi lähemalt!
  • Keskkonnaaruandluse teenus – sisaldab teie ettevõtte kõigi keskkonnaalaste deklaratsioonide ja aruannete koostamist ning esitamist. Tasumine toimub fikseeritud tükihinnana ja tasumine on igas kvartalis peale vastavate aruannete esitamist. Hind kujuneb lähtuvalt keskkonnalubade keerukusele. Küsi lähemalt!

Lisaks oleme valmis pakkuma ka deklaratsioonide ja aastaaruannete esitamisel tükiteenust ehk koostama ja esitama teile vajaliku aruande/deklaratsiooni. Senise kogemuse põhjal vajavad ettevõtted abi eeskätt õhusaaste aastaaruande esitamisega. Soovitame sellekohase soovi korral võtta meiega jaanuaris aegsasti ühendust! Uskuge lihtsam ja odavam on antud teenus sisse tellida kui ettevõtte juhil või raamatupidajal selle peale oma väärtuslikku tööaega kulutada. Küsi lähemalt!

Scroll to Top