Jäätmeload

jäätmeload

Jäätmeload

Aitame koostada jäätmeloa ning ohtlike jäätmete käitluslitsentsi taotlusi. Samuti võimaldame soovi korral kogu hilisema keskkonnaalase aruandluse haldusteenust.

Jäätmeloa taotluse koostamisel lähtume määrusest „Jäätmeloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise menetluse käigus läbiviidavate menetlustoimingute tähtajad ning jäätmeloa taotlemiseks vajalike andmete täpsustatud loetelu ja jäätmeloa taotluse vorm ning jäätmeloa vorm“.

Jäätmevaldkonnas omame lisaks kogemust ka omavalitsuste jäätmekavade koostamisel.

Scroll to Top