eksperthinnangud

Eksperthinnangud

Teostame keskkonnaseisundi hinnanguid ja keskkonnauuringuid ning anname ekspertarvamusi ja eksperthinnanguid detailplaneeringute ning seda vajavate projektide tarbeks. Samuti koostame planeeringute keskkonnakaitset ja keskkonnatingimusi käsitlevaid osi. Anname eksperthinnanguid detailplaneeringute elluviimisega seotud keskkonnaaspektidele ning kinnistute looduskaitselisele väärtusele.

Omame võimekust erinevate GIS analüüside teostamiseks.

Koostööpartnerite abil teostame pinnase- ja põhjavee reostusuuringuid. Omame õigust nii põhjavee, pinnavee, merevee kui ka reovee proovivõtuks (atesteeritud proovivõtja teenused). Teostame ka mürauuringuid ja õhukvaliteedi modelleerimist. Vahendame  ja aitame tõlgendada radooni- ja liikluseuuringuid.

Scroll to Top