Aitame koostada tööstusettevõtetele kiirgustegevuslubade taotlusi. Kiirgustegevusluba on vaja elektrikiirgusseadme kasutamiseks ja hoidmiseks. Elektrikiirgusseade on seade, mis tekitab ioniseerivat kiirgust, nagu röntgenikiirgus, neutronid, elektronid või muud laenguga osakesed. Elektrikiirgusseadmeid kasutatakse tänapäeval väga mitmetes tööstustes nt defektide kontrollimiseks, komponentide hulga määramiseks, keevisõmbluste kontrollimiseks, materjalis olevate komponentide määramiseks jne.

Kiirgustegevusluba ei ole vaja tegevuseks, milles:
1) kasutatavate radionukliidide aktiivsus või aktiivsuskontsentratsioon on väiksem kui väljaarvamistase;
2) kasutatakse elektrikiirgusseadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel ühte mikrosiivertit tunnis ja millel on kehtiv tüübikinnitus;
3) kasutatakse kinnist kiirgusallikat sisaldavat seadet, mille töötamise ajal ei ületa doosikiirus seadme pinnast 0,1 meetri kaugusel ühte mikrosiivertit tunnis ning millel on kehtiv tüübikinnitus ja mille ohutustamise kava on kooskõlastatud Keskkonnaametiga.

Teistel juhtudel on kiirgusseadme omamisel vajalik sellele taotleda kiirgustegevusluba!

Scroll to Top