Aitame koostada jäätmeseadusele vastavaid kohaliku omavalitsuse jäätmekavasid.

Jäätmekava on kohaliku omavalitsuse kohustuslik dokument, mille eesmärk on suunata jäätmehoolduse arenguid. Jäätmekavade koostamisel lähtume Keskkonnaameti poolt koostatud juhendmaterjalidest ning kohaliku omavalitsuse enda nägemusest jäätmehoolduse arendamise osas. Jäätmekava on lisaks eesmärkide ja nende saavutamiseks vajalike tegevuste läbi mõtlemisele, vajalik ka erinevatele jäätmevaldkonna projektidele rahastuse taotlemiseks.

Miks just meie: 

  • Oleme koostanud üle 20 kohaliku omavalitsuse jäätmekava.
  • Uue lisana oleme hakanud jäätmekavade koostamise käigus tegema ka kohalikele elanikele kasutamiseks mõeldud jäätmete üleandmise võimaluste kaardirakendusi. Näiteks on valminud PõlvaTapa ja Kadrina eriliigiliste jäätmete üleandmisvõimaluste kaardid.
  • Lisaks jäätmekavadele oskame aidata ka jäätmehoolduseeskirjade koostamisel ja uuendamisel.

Juhul kui vajate abi uue jäätmekava koostamisel või jäätmehoolduseeskirja ajakohastamisel, siis võtke julgesti ühendust meie jäätmespetsialistiga:

 

Scroll to Top