Meie ettevõte pakub “Ei kahjusta oluliselt” (Do No Significant Harm, DNSH) mõjuhinnangute koostamise teenust erinevatele projektidele ja ettevõtetele.  Meie eesmärk on tagada, et teie projektid vastavad Euroopa Liidu jätkusuutlikkuse nõuetele ja ei avalda olulist negatiivset mõju keskkonnale.

DNSH analüüs hindab, kas majandustegevus toetab järgmisi keskkonnaeesmärke:

  • kliimamuutuste leevendamine ja kohanemine,
  • elurikkuse ja ökosüsteemide säilitamine,
  • ressursside kestlik kasutamine ja ringmajandusele üleminek
  • keskkonnasaaste vältimine ja vähendamine.

Tegevus võib otseselt toetada vaid ühte neist eesmärkidest, kuid samal ajal ei tohi see kahjustada teisi keskkonnaeesmärke. Samuti tuleb arvestada kogu tegevuse elutsükli jooksul tekkivat absoluutset mõju, sealjuures arvestatakse kogu ettevõtte/käitise mõju mitte ainult projekti mõju.

„Ei kahjusta oluliselt“ põhimõte on uus ja keskne nõue struktuurivahendite ning taaste- ja vastupidavusrahastu kasutamisel. See kehtib kõigile projektidele, sõltumata tegevusalast või rahastamisallikast. See tähendab, et vahet ei ole kas taotled toetust EASist majandustarkvara väljavahetamiseks või KIKist ressurssitõhususe suurendamiseks uue metallipingi ostmiseks – vaja on ei kahjust oluliselt mõjuhinnangut.

Meie kogenud spetsialistid pakuvad usaldusväärseid ja detailseid mõjuhinnanguid, et aidata teil täita kõik Euroopa Liidu nõuded ja eesmärgid. Töötame tihedas koostöös teiega, et mõista teie projekti eripärasid ja pakkuda kohandatud lahendusi, mis aitavad saavutada kliimakindla ja jätkusuutliku tuleviku.

Võtke ">meiega ühendust, et arutada teie projekti vajadusi ja saada professionaalset nõu “Ei kahjusta oluliselt” mõjuhinnangute koostamiseks!

Scroll to Top