Järgnevalt valik meie koostatud eksperthinnangutest, eelhinnangutest ja keskkonnaseisundi hinnangutest:

 • “Ei kahjusta oluliselt”  (ing.k. do no significant harm, DNSH)  mõjuhinnangud mitmetele projektitaotlustele
 • Viru maleva staabi- ja tagalakeskuse rajamiseks detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Rapla maleva staabi- ja tagalakeskuse rajamise detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Vaindloo ja Naissaare taastuvenergia projektide KMH eelhinnangud
 • Rakveres Kreutzwaldi 12b KSH eelhinnang
 • Hiiemäe kinnistule teenindushoone rajamise projekteerimistingimustele keskkonnamõju hindamise eelhinnangu koostamine
 • Eesti Maaülikooli Limnoloogiakeskuse lainemurdja projekti keskkonnamõjude eelhinnang
 • Rõuge vallas ühe seiremasti keskkonnamõju hindamise eelhinnang
 • Harku valla Adra külla rohevõrgustiku eksperthinnangu koostamine
 • Seljametsa puhkeala detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine
 • Bekkeri sadama lainemurdja hoonestusloa taotluse KMH eelhinnangu koostamine
 • Ekspertarvamus keskkonnaloa nr L.VV/325410 jahutusvee väljalasu temperatuurivahemiku ja vastava seirekohustuse määramiseks
 • Vanasadama ja tulevase Rail Balticu Ülemiste reisiterminali ühendamiseks trammiliini rajamise eelprojekti KMH eelhinnang
 • Eksperthinnang Viru Rand OÜ projekteeritava reoveepuhasti välisõhku eralduvate saasteainete heitkoguste ja lõhnaainete esinemise osas
 • Mustamäe tee 4, 6/Pirni tn 3, Pirni tn 5 ja Pirni tn 1B kinnistute keskkonnaseisundi hinnang
 • Paide EJ kinnistute detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Kloogaranna külas Liiva tee 12 maaüksuse DP KSH eelhinnang
 • Sirgu külas Vahemetsa maaüksuse detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Tallinnas Peterburi tee 100 kinnistu keskkonnaseisundi hinnang
 • Tallinnas Tooma tn 2 ja 4 kinnistute keskkonnaseisundi hinnang
 • Ranna-Heinamaa kinnistu detailplaneeringu keskkonnaalane hinnang
 • Tartu linnas Väike kaar 33 detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 • Marati 5, Marati 5a, Marati 5b ja Ankru 8 keskkonnaseisundi hinnang
 • Uue-Põltsamaa mõisa DP KSH eelhinnang
 • Liivamäe küla Ilunurme kinnistu ja lähiala detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Lembitu tn, Liivalaia tn, A. Lauteri tn ja Vambola tn vahelise kvartaliosa keskkonnaseisundi hinnang
 • Höhle OÜ tootmishoone KMH eelhinnang
 • Riigitee nr 8 Tallinn-Paldiski km 12,15-13,45 lõigu jalg- ja jalgrattatee KMH eelhinnang
 • Riigimaa 104 DP keskkonnaseisundi hinnang
 • Tallinnas Liivalaia tn 19a kinnistu keskkonnaseisundi hinnang
 • Veerenni tn 40 keskkonnaseisundi hinnang
 • Tööstuse tn 69a, 69b, 69c, 69d ja 69e keskkonnaseisundi hinnang
 • Teearu DP keskkonnaalane hinnang
 • Poska tn 19a keskkonnaalane hinnang
 • Järveotsa tee 1a keskkonnaseisundi hinnang
 • Naissaarel Rooseni kinnistu DP eksperthinnang
 • Jahu tn 5 kinnistu keskkonnaseisundi hinnang
 • Paljassaare tee 89 kinnistu keskkonnaseisundi hinnang
 • Lühihinnang Artelli 15 ja 19 omavahelised mõjud
 • Mäealuse tn 5 ja 7 kinnistute DP keskkonnaseisundi hinnang ning hinnang kõrvalasuvalt tööstusalalt lähtuvale mürale ja õhusaastele
 • Villa tn 2 detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Rakvere Lihakombinaat AS õli põletamise eksperthinnang
 • Liivaranna 15b ehituskeeluvööndi vähendamise hinnang
 • Narva-Jõesuu Kesk 4 KMH eelhinnang
 • Maardus Paevälja kinnistute KSH eelhinnang
 • Pärnu linnas Mai tn 3 DP KSH eelhinnang
 • Karksi vallas Muri külas Nuustaku puhkebaasi kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 • KMH eelhinnangu koostamine külastuskeskuse Seastar ehitusloa taotlusele
 • Põltsamaa vallas Mällikvere külas kinnistute Kullerkupu tee 1 ja Kullerkupu tee 3 DP KSH eelhinnang
 • Punane tn 6 DP ala keskkonnaseisundi hinnang
 • Rumbi tn 4 keskkonnaseisundi hinnang
 • Imavere vallas Tööstuse kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Pärnu linna Sääse tn 9 kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Pärnu linnas Kuuse tn 4 DP KSH eelhinnang
 • Tallinna linnahalli detailplaneeringuala keskkonnaseisundi hinnang
 • Pärnu linnas Tallinna mnt 59 DP keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnangu koostamine
 • Pärnu linnas Tallinna mnt 119 kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Elva linnas Kesk tn 1 ja Turuplatsi 3 kinnistute DP KSH eelhinnang
 • Koljunuki maaüksuse detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Põltsamaa vallas Mõhkülas Rehe maaüksuse DP keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) eelhinnang
 • Luunja vallas Lohkva külas Pillikoori tee 3 maaüksuse detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Kavastu külas Kavastu puurkaevu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 • Kadaka tee 183c/1, 183b/1 ja 183b/2 kinnistute DP keskkonnaseisundi hinnang
 • Keila vallas Kloogaranna külas Liiva tee 12 DP KSH eelhinnang
 • Keila vallas Tuulna külas Siimu kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Kose vallas Kuivajõe külas Kaldapõllu kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Märjamaa vallas Jõemardi kinnistul piirangute ja kitsenduste hinnang
 • Keskkonnaseisundi hinnangu koostamine Vana-Kuuli tn 21 planeeringualale
 • Männiku tee 25 kinnistu detailplaneeringu keskkonnaalane hinnang
 • Suur- Jõe 50 KSH eelhinnang
 • Tartu linnas Riia tn 181, Ringtee tn 75 ja Ringtee tn 75h kruntide detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 • Apteegi kinnistu DP KSH eelhinnang
 • Haigru 11a keskkonnaseisundi hinnang
 • Õismäe raba teede taimestiku uuring
 • Algi tn 59 keskkonnaseisundi hinnang
 • Narva-Jõesuu vabaõhulava detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Viibre kinnistu detailplaneeringu KSH eelhinnang
 • Eesti müranormide kaasajastamise kontseptsiooni väljatöötamine: Tuulikute müra
 • Türi tn 9 keskkonnaseisundi hinnang
 • Madara tn 31 detailplaneeringu müra- ja vibratisooniuuring
 • Ekspertarvamus Merimetsa metsa seisundi muutuste kohta perioodil 2006-2011
 • Paldiski linnas Selja kinnistu detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise eelhinnang
 • Keskkonnamõjude eelhinnang Rahumäe jäätmejaamale
 • Keskkonnaalane hinnang: Kalda Kinnistu, Leesi küla, Kuusalu vald
 • Ehitusjäätmete sorteerimisjaama keskkonnamõjude eelhinnang
 • Keskkonnaseisundi hinnang: Pajulahe kinnistu, Uuri küla, Kuusalu vald
 • Environmental Survey: Tehno tee 1 and Tehnopargi tee 7 in Ülenurme Parish
 • Paldiski mnt 243b kinnistu detailplaneeringule keskkonnaseisundi hinnang
Scroll to Top