Keskkonnaalaste aastaaruannete koostamine on täies hoos! See aasta on aastaaruannete osas tulnud teisiti ja seiniste OSIS-e, JATS-i ja VEKA asemel esitatakse kõik aruanded KOTKASes. Kuna süsteemi antud osa on uus, siis esineb veel kitsaskohti, kuid üldjoontes on igati tervitatav aruannete koondamine deklaratsioonidega ühtsesse süsteemi.

Kui soovid keskkonnaalase aruande koostamisel abi, siis aitame hea meelega nii õhusaaste aastaaruande, jäätmearuande kui ka veekasutusega seotud tegevuse aastaaruande esitamisel. Võta aga julgelt ühendust!

Scroll to Top