KOTKAS

LEMMA spetsialistid on sellel keskkonnaalaste aruannete esitamise hooajal aidanud koostada üle 100 ettevõtte keskkonnaalaseid aastaaruandeid. Aitame ka Teid!

Kui teie välisõhu, jäätme või veekasutuse aastaaruanne on esitamata ja vajate sellega abi, siis pöörduge julgelt ">meie poole. Aitame kõiki keskkonnalubasid omavaid ettevõtteid. Loataotlus ei pea olema meie poolt koostatud, aastaaruande koostamisel saab alati abi! Eeskätt oleme spetsialiseerunud välisõhu aastaaruannete koostamisele.

Esitamata aastaaruande korral võib Keskkonnaamet alustada Teie suhtes haldusmenetluse ning koostada ettekirjutuse. Ettekirjutuse mittetäitmise eest on õigus määrata sunniraha kuni 32 000 eurot. Meie poolne aastaaruande esitamise teenus on tunduvalt soodsam kui võimalik sunniraha! 

Pakume jätkuvalt ka ettevõtetele keskkonnaalast haldusteenust ja aitame teie keskkonnalubasid ajakohastada.

 

Scroll to Top