Meil on hea meel, et ka LEMMA eksperdid on saanud panustada Eesti riigipiiri kaitse tõhustamisse, tagades samas selle teostamisel keskkonnakaalutlustega arvestamise. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet on tunnistanud nõuetele vastavaks Narva jõe äärde kavandatavate seirepositsioonide keskkonnamõju hindamise (KMH) aruande.

Politsei- ja Piirivalveamet kavandab tõhusama riigipiiri valve korraldamiseks Narva jõe äärde 14 seirepositsiooni (vantidega metallsõrestikmasti) koos juurdepääsuteede, elektri- ja sideühendusega. Esialgses KMH algatamise taotluses oli positsioone 15, kuid juba KMH programmi etapis selgus, et KMH on vajalik teostada 14 seirepositsiooni osas. Kavandatavad seiremastid varieeruvad kõrgustega 6–40 meetrit, olenevalt asukohast ja tingimustest. Seiremastid kavandatakse paigaldada raudbetoonist taldmikvundamentidele. Väiksemad (alla 18 m kõrged) mastid kavandatakse rajada kolmnurksete vantidega metallsõrestikmastidena või ilma vantideta torumastidena. KMH aruande ja selle nõuetele vastavaks tunnistamise otsusega on võimalik tutvuda TTJA dokumendiregistris, https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/, dokumendi viidaga nr 16-6/20-15531-075. KMH aruande dokumentidega on võimalik tutvuda interneti aadressil https://jvis.ttja.ee/modules/dokumendiregister/view/695033.

Scroll to Top