Soome tuulikud

Tuuleparkide kavandamine on peale 10 aastast täielikku seisakut Eestis viimastel aastatel jälle hoogustunud. Tuulikud on aga selle vahepealse perioodi jooksul suutnud muutuda oluliselt suuremaks nii mõõtmetelt kui tootlikkuselt. Saamaks ettekujutust kui suur siis ikka on tänapäevane suur tuulik käis seltskond planeerimiskonsultante ja mõju hindajaid tutvumas Soomes rajatud tuuleparkidega. Ka LEMMA oli esindatud. Külastasime Piiparinmäki ja Hankila tuuleparke, kus on vastavalt 230 ja 250 m tipukõrgusega tuulikud ehk suurimad tuulikud, mida käesoleval ajal toodetakse.  Ilmnes, et “suur tuulik” on visuaalselt üsna sarnane meie olemasolevatele tuulikutele ja inimsilmal on otsese võrdluse puudumisel väga raske aru saada kui suur on suur.  Ja isegi “suur tuulik” kaob uduse ilmaga udusse.

Vestlesime ka Haapavesi omavalitsuse ametnikega ning selgus, et probleemid tuuleparkide rajamisega on sarnased Eestiga, kuid erinevalt Eestist on KOVide huvi tuuleparkide rajamise osas oma territooriumile suur.  

Täname Sunlyt haridusliku reisi korraldamise eest!

Scroll to Top