keskkonnaloa riigilõiv

Alates 1 juulist rakendub riigilõivuseaduse muudatus, millega kehtestatakse riigilõivud õhusaaste ja veelubadele, millel senini riigilõivu pole olnud ning oluliselt tõusevad kompleksloa ja jäätmelubade riigilõivud.

Keskkonnaloa taotluse läbivaatamise eest rakenduvad järgmised riigilõivud:
1) vee erikasutus – 520 eurot;
2) saasteainete viimine paiksest saasteallikast välisõhku – 520 eurot;
3) jäätmete käitlemine – 520 eurot, kui käideldakse ohtlikke jäätmeid – 780 eurot;
4) maavara kaevandamine – 1000 eurot.

Keskkonnaloa muutmise taotluse läbivaatamise eest tasutakse riigilõivu 50 protsenti loa taotlemise riigilõivust. Seega kellel on mõttes keskkonnaloa taotlemine või selle muutmise taotlemine, siis nüüd on viimane hetk seda teha! 1 juulist on sama asi juba oluliselt kallim.

Scroll to Top