Keskkonnaamet on veelubade omanikelt usinalt hakanud nõudma jahutusvee ekspertarvamusi. Nõue tuleneb 2019 a jõustunud uuest veeseadusest ning puudutab neid keskkonnalubade omanikke, kelle loal on reguleeritud vee-erikasutus jahutusvee väljalaskudest. Ekspertarvamuse eesmärk on hinnata jahutusvee mõju suublaks oleva veekogu ökosüsteemidele ning sellest lähtuvalt teha ettepanek jahutusvee temperatuurivahemiku ja seirekohustuse kohta.

LEMMA on jahutusvee ekspertarvamustega kokku puutunud alates uue veeseaduse jõustumisest ning koostanud neid nii suurtele kui väikestele väljalaskudele. Omame ka atesteeritud veeproovivõtjat, seega on võimalik vajadusel teha ka temperatuuri mõõtmised või võtta muud vajalikud veeproovid. Kui vajad jahutusvee ekspertarvamuse koostamist, siis võta julgelt ühendust!

Scroll to Top