Viimased kuud on olnud väga tegusad kohalike omavalitsuste jäätmekavade kinnitamise osas. Meie poolt koostatud jäätmekavadest on kehtestamiseni jõudnud Ruhnu, Rae ja Väike-Maarja valdade jäätmekavad. Samuti saab kohe kehtestatuks ka Saue ja Lääne-Harju valla ühine jäätmekava.  Jäätmekavadest tahaks eriti välja tuua Rae valla jäätmekava, millesse sai vallapoolse laialdasema vaatenurga ja hea koostöö tagajärjel sisse võrdlemisi innovaatilisi ideid nagu nt ettevõtetele jäätmebörsi loomine – loodame väga, et ideed ka realiseerumiseni jõuavad.

Scroll to Top