Kernu järv

Keskkonnaamet tunnistas 21.09.2021 Kernu järve korrastamise projekti keskkonnamõju hindamise programmi nõuetele vastavaks. See tähendab, et asume koostama keskkonnamõju hindamise aruannet ning loodame juba uue aasta algul jõuda ka selle avalikustamiseni. Avalikul arutelul ilmnes, et kohalik kogukond soovib Kernu järve võimalikult kiiret korrastamist. Seega püüame igati omalt poolt mõju hindamise kiirelt, kuid samas põhjalikult läbi viia.

 

Scroll to Top