Natura alasid puudutavana on viimastel aastatel Riigikohus teinud mitu otsust, mis on oluliselt mõjutanud Natura hindamise praktikat. Senini on kohtulahendid pigem karmistanud Natura aladest tulenevaid hindamiskohustusi ning eeskätt keskkonnamõju strateegilistes hindamistes Natura hindamise kohtukindlalt teostamine on muutunud omaette väljakutseks. Uus Riigikohtu lahend aga muudab seniseid arusaamu Natura aladel juba enne nende moodustamist toimunud tegevuste osas. Leiti, et juhul kui tegevust Natura alal soovitakse jätkata samal viisil, siis ei ole õigus nõuda arendajalt uue KMH läbiviimist ja selle kulude kandmist lihtsalt seepärast, et tegevuse jätkamiseks on vajalik uue keskkonnaloa taotlemine.

Lisaks leidis kohus, et Loodusdirektiivi eesmärk pole mitte ainult Natura alade senist olukorda säilitada, vaid ka parandada, kuid direktiivi ei kohaldata tagasiulatuvalt. Seetõttu ei pea Eesti riik täielikult taastama olukorda, mis valitses asukohas enne sinna inimhäiringu tekkimist.

Täpsemalt saab lugeda Riigikohtu veebilehelt.

Scroll to Top