Meil on hea meel teatada, et avalikuks on saanud meie eelmise aasta ilmselt üks huvitavamaid töid. Nimelt tellis Keskkonnaministeerium 2020. aastal nn KMH süsteemi jätku-analüüsi, mille peamine eesmärk oli esitada ettepanekuid koos põhjendustega Eesti mõju hindamise (KMH ja KSH) süsteemi kitsaskohtade lahendamiseks, mille tulemusel oleks võimalik süsteemi parandada. Ettepanekute esitamisel lähtuti  teiste riikide praktika analüüsist, 2019. a töö tulemustest ning viimasel viiel aastal teostatud KMH/KSH valimi analüüsist.

Töö peamisteks ettepanekuteks on lihtsustada praegust KMH menetlusskeemi ühildades osade menetlusetappide toimumisaegasid ning kaotada praegune KMH aruande kooskõlastamise etapp. Selline lahendus küll suurendaks mõnevõrra otsustajate vastutust, kuid samas muudaks KMH toimumise kiiremaks. Samuti soovitab töö alustada KMH-dega võimalikult varakult ehk võimaldada KMH algatada enne tegevusloa taotluse menetlusse võtmist, mis mõnedel juhtudel võib võtta väga pikka aega ning olla ka KMH metoodilisest lähenemisest tulenevalt ebaefektiivne.

Keskkonnaministeerium on korraldamas 18.02 toimuvat KMH/KSH teemalist infopäeva, kus tutvustatakse nii eelpool nimetatud uuringut kui ka teisi sama valdkonna valminud uuringuid.

Scroll to Top