tuulikute fotomontaaz

Meil on hea meel teada anda, et võitsime Lääneranna Vallavalitsuse hanke Piha tuulepargi detailplaneeringu keskkonnamõju strateegilise hindamise läbiviimiseks. Detailplaneeringut hakkab antud objektile koostama Klotoid OÜ, kellega oleme mitmeid projekte ka enne koos teinud.  Antud tuulepargi ala on paika pandud juba eelnevalt maakonnaplaneeringu teemaplaneeringuga ning üldplaneeringuga, kuid detailplaneeringu ja selle KSH-ga tuleb täpsustada tuulepargi lahendust ja sellega kaasnevaid mõjusid.

Maismaa tuuleparkide planeerimine ja seega ka nende mõjude hindamine on Eestis viimastel aastatel olnud pea täielikult seiskunud. Seega on meil hea meel, et üks vähestest vastavasisulistest töödest on jõudnud meie lauale.

Scroll to Top