Oktoobrikuu on jällegi läbi saanud ja lisaks sellele, et see tõi LEMMA-le nii uue nime kui asukoha, jõudsime lisaks ka mitmeid huvitavaid töid teha.

Tegus on olnud meie õhulubade tiim. Lisaks hulgaliselt tehtud kolmanda kvartali saastetasu deklaratsioonidele jõuti valmis ka kahe katlamaja (Adveni Aseri katlamaja ja Utilitase mobiilne konteinerkatlamaja) õhusaasteloa taotlused. Huvitavama projektina valmisid plasttorude ja mahutite tootmisega tegeleva Eccua Pro OÜ õhusaasteloa materjalid.

Muudest suurematest töödest võeti viimasel oktoobrikuu päeval vastu Narva-Jõesuu Linnavolikogu poolt uus jäätmekava ja jäätmehoolduseeskiri. Mõlemad dokumendid on meie abiga koostatud.  Lisaks koostati mõned väiksemad ekspertarvamused ja keskkonnaseisundi hinnangud ning anti jooksvaid konsultatsioone.

Oli igati tegus oktoobrikuu!

Scroll to Top