Eelmisel nädalal toimus Tartus Planeerimiskonverents. LEMMA keskkonnakonsultant Piret Toonpere rääkis seekordses keskkonnamõju hindamise sessioonis asjakohaste mõjude hindamisest, nende seosest keskkonnamõju hindamisega ning Rapla ja Kehtna valdade üldplaneeringute asjakohaste mõjude hindamise näitel ühest võimalikust lahendusest. Ettekanne on järelevaadatav http://planeerimiskonverents.ut.ee/

Scroll to Top