Mai on olnud LEMMA spetsialistidele väga toimekas kuu. Lõpuni jõudsid kaks väga pika teostamisajaga KSHd:

Lisaks tunnistati vastavaks Narva jõe äärsete seirepositsioonide alade keskkonnamõju hindamise programm. Alustasime töid Kernu paisjärve korrastusprojekti KMHga ning Pärnu-Tori tuulepargi eriplaneeringu KSHga seonduvalt.  Tuuleparkide osas on, seoses valitsuse otsusega radarite kompensatsioonimehhanismide rakendamiseks ning kliimaeesmärkidest tuleneva survega, oodata olulist planeerimise ja mõjude hindamise hoogustumist.

Toimetamist on olnud ka jäätmekavadega. Nii Ruhnu, Häädemeeste kui Saue-ja Lääne-Harju valdade uued jäätmekavad on läbinud või läbimas avalikustamisi.

Keskkonnalubade valdkonnas on samuti põnevad ajad. Seoses viimaste aastate oluliste muudatustega õhusaastet puudutavates metoodikates ning piirnormides on vaja suurel hulgal käitistest oma keskkonnalube ajakohastada. Jätkuvalt leidub võrdlemisi ohtralt ka ettevõtteid, kes oma loa omamise kohustust alles avastavad.

 

Scroll to Top